• Nosotros

LLIC. NAVEGACIO, PNB, PER, PY

 

Títulacions Nàutiques

Entre els títols nàutics que impartim, podem enumerar els següents:
Llicència de Navegació, Patró de Navegació Bàsica, Patró d’Embarcacions d’Esbarjo i Patró de Yate.
Els nostres preus inclouen:
Material escolar
Dret a examen. (una convocatòria)
Curs teòric
Pràctiques de motor
Pràctiques de ràdio
Pràctiques de vela en opció vela

Patró de Navegació Bàsica (PNB)

 

PNB a motor: 350 €
PNB a motor i vela
: 525 €

El títol nàutic autoritza al govern d’embarcacions d’esbarjo tant de vela com de motor fins a 8 metres d’eslora i amb una potència de motor adequada a l’homologada per a l’embarcació. També permet el govern de motos aquàtiques sense límits de potència.
Permet la navegació d’una embarcació que no s’allunyi més de 5 milles en qualsevol adreça d’un port o platja accessible.
Per obtenir-ho s’ha d’aprovar un examen teòric i han de realitzar-se pràctiques bàsiques de Seguretat i Navegació la durada de la qual no podrà ser inferior a 8 hores.
S’ha de realitzar un curs de formació en Radiocomunicacions d’una durada mínima de 4 hores: dos de teòrica i dues de pràctiques.
Es pot també optar en el seu lloc per fer el Curs de Ràdio Operador de curt abast, amb una durada de 12 hores i que li servirà ja per a la resta de les altres titulacions d’esbarjo. Això és optatiu.
Per al govern d’embarcacions de vela, s’han de realitzar pràctiques en un veler amb una durada mínima de 16 hores. Aquestes pràctiques li serviran també per a la resta de les titulacions d’esbarjo.

 

 

 

 

Llicència de Navegació

 
 
Precio del curs: 125 €
Tot inclòs i amb tramitació del títol.
Els posseïdors del “Titulin”: 4 hores de pràctiques: 100 €
 
El títol nàutic autoritza al governs d’embarcacions tant de vela com de motor fins a 6 metres d’eslora, i amb una potència de motor adequada a l’homologada per a l’embarcació. També permet el govern de motos aquàtiques “classe c”. Permet la navegació amb una embarcació que no s’allunyi més de 2 milles en qualsevol adreça d’un pueerto o platja accessible i sempre en navegació diürna. Per obtenir-ho s’ha de realitzar un curs teòric de 2 hores de durada i una classe pràctica de 4 hores en una embarcació.
No s’ha de realitzar nigún examen per part de l’Administració per obtenir-ho.
Es pot accedir a aquest títol als 16 anys, amb autorització paterna fins als 18 anys.

Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER)

 
 
PER a motor: 550 €
PER a motor i vela: 725 €
 
Autoritza el govern d’embarcacions d’esbarjo a vela o motor de fins a 12 metres d’eslora i potència homologada per a l’embarcació, a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els Arxipèlags Balear i Canari.
– Per obtenir-ho és obligatori aprovar un examen teòric i realitzar les pràctiques de Seguretat i Navegació (mínim 16 hores).
– S’han de realitzar igualment pràctiques obligatòries de radiocomunicacions, la durada de les quals no podrà ser inferior a 12 hores.
– Per al govern d’embarcacions de vela, s’han de realitzar unes pràctiques en un veler amb una durada mínima de 16 hores. Aquestes pràctiques de vela una vegada realitzades són vàlides per a totes les titulacions esportives.
– La durada del curs serà de 20 hores, en classes de dues hores, dos dies a la setmana, o bé de quatre hores una vegada a la setmana.PER per a navegació Península a Balears.

Els posseïdors del Titulo de Patró d’embarcacions d’Esbarjo que vulguin optar a l’habilitació per a la navegació Península-Balears, hauran de fer una pràctica de 24 hores de Seguretat i Navegació en règim de travessia.

Preu de la pràctica: 300 €
 

Patró de Yate (PY)

 
 
PY a motor:  850 €
PY a motor i vela:  1025 €.
 
El títol autoritza el govern d’embarcacions de vela i motor de fins a 24 metres d’eslora i amb la potència homologada per a l’embarcació, entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 150 milles.

– S’ha de tenir el títol d’embarcacions d’esbarjo.
– S’ha d’aprovar un examen teòric i s’han de realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació la durada de la qual no podrà ser inferior a 48 hores.

– S’han de realitzar pràctiques reglamentàries de radiocomunicacions, la durada de les quals no podrà ser inferior a 12 hores. No és necessari per als posseïdors del Títol de Ràdio Operador de Curt Abast del PER.

– Per al govern d’embarcacions de vela, s’han de realitzar unes pràctiques (si no s’han fet anteriorment), d’almenys 16 hores de durada, en un veler.

– La durada del curs serà de 40 hores, en classes de dues hores, dos dies a la setmana, o quatre hores una vegada a la setmana.

Surcando Mares - Av Miguel Utrillo 90 - 08870 Sitges - Barcelona - B62204136
Les presentamos todas las posibilidades disponibles, en Baleares.